FC2ブログ


::青灰藍調白::About me


Ben(ベン)

Author:Ben(ベン)
B : 20 Oct.1992
Q :413425003
M(msn):yuyuanying
@chinaemail.net
Zhejiang.China

繪畫/攝影/音樂
/cosplay/淘宝

-交换连接-:
Master:本恩/ben
站名:::青灰蓝调白::
URL:ben1020.blog7.fc2.com


Logo l 200*40
圖文勿轉
hit (Began in July 9青書館新刊。


這裡是青書館


+留言区+
::記事簿::
::連接口::
::音樂盒::
2009.10.01  彼方 <<19:19


DSC01702.jpg
終究還是要自己獨處下去.

直到真正的被擊垮再也無能為力.

我離夢想還有多遠?也許我永遠都抓不到吧......

在光流中找尋.

No.16 / +life+ / Comment*0 / TB*0 // PageTop▲

 Home